100 days road hazard warranty and 5 years general tyre warranty

購買後立即登記,<詳情>
以享100路險保固及5年原廠保固。

Bridgestone Alenza 001 - for premium SUV

Bridgestone

Alenza product concept

ALENZA 001為SUV輪胎重新定位,開啟SUV巔峰潛能,在濕滑及乾燥路面都能操控自如,將SUV的性能盡情發揮,舒適安穩地馳騁天地

無論行駛於市區道路或山路,ALENZA 001 都讓駕駛者感受澎湃動力及駕駛樂趣。

 

Alenza product features

 

  1. 被多輛名廠SUV選定為原裝輪胎
  2. 專為SUV設計,提供無可比的動態駕駛體驗
  3. 加強濕滑和乾燥路面上的駕駛安全
  4. 設計上更耐用

al001_1

Multi-Round Block (MRB) Structure

Chamfering

3D M-Shaped Sipe

Alenza product sizes

RIM LI/SS TYRE SIZE PR
22″ 106W
102W
110H
111H
285/35R22
265/35R22
285/45R22
275/50R22
XL
XL
_
_
21″ 107W
110W
104W
275/40R21
275/45R21
265/45R21
XL
XL
_
20″ 110Y
110Y
106Y
101W
114W
110Y
104Y
101W
101W
099V
112V
109W
111V
109V
102V
113V
110Y
102V
315/35R20
295/40R20
275/40R20
255/40R20
295/45R20
275/45R20
265/45R20
255/45R20
255/45R20
245/45R20
285/50R20
275/50R20
265/50R20
255/50R20
245/50R20
275/55R20
255/55R20
235/55R20
XL
XL
XL
XL
XL
XL
_
_
_
_
_
_
XL
XL
_
_
XL
_
RIM LI/SS TYRE SIZE PR
19″ 111W
108Y
100V
102V
095W
092W
110Y
107Y
099V
111V
111W
103V
101W
099V
109V
285/45R19
275/45R19
255/45R19
245/45R19
235/45R19
225/45R19
265/50R19
255/50R19
235/50R19
275/55R19
255/55R19
245/55R19
235/55R19
225/55R19
235/65R19
XL
XL
_
XL
_
_
XL
XL
_
_
XL
_
_
_
XL
18″ 097V
109Y
100V
104V
098V
099V
116V
113V
110V
112V
105H
103W
100H
106V
235/50R18
255/55R18
235/55R18
235/55R18
225/55R18
215/55R18
285/60R18
275/60R18
265/60R18
255/60R18
245/60R18
235/60R18
225/60R18
235/65R18
_
XL
_
XL
_
XL
_
_
_
XL
_
_
_
_
RIM LI/SS TYRE SIZE PR
17″ 099V
097W
106V
106H
099V
096H
116V
108V
102H
113H
101H
235/55R17
225/55R17
255/60R17
235/60R17
225/60R17
215/60R17
285/65R17
235/65R17
225/65R17
265/70R17
215/70R17
_
_
_
XL
_
_
_
XL
_
_
_
16″ 100H
098H
235/60R16
215/65R16
_
_